Дирекция на Природен парк "Персина"

гр.Белене 5930,
ул. "Персин" №5

тел: 0658/3 26 86,
тел/факс: 0658/3 26 84

e-mail: persina@abv.bg,
dpppersina@iag.bg

Добре дошли в сайта на природен парк Персина

рироден парк "Персина" е уникален за България и е единствен по българското поречие на р. Дунав. Обявяването му цели съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като особено се набляга на запазване естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите на парка. Тук се намира и най-големият български и четвърти по големина в Европа дунавски остров - о. Персин, дал името на Природния парк. Неговата дължина е 15 км, а на ширина достига до 6 км.

Акценти от сайта
Официални церемонии за закриване на строително монтажните работи

Официалните церемонии за закриване на строително монтажните работи на обект "Реконструкция на сградата на Посетителския център на ПП "Персина" и ремонт на дребномащабна инфраструктура на територията на парка по проект "Устройство и управление на ПП "Персина", ще се проведат една след друга на 12 септември 2015 г. (събота). Повече в сектора новини......
Финално събитие за приключване на проект "Устройство и управление на ПП "Персина"

Финалното събитие по приключване на Проект "Устройство и управление на ПП "Персина" ще се състои в Посетителския център на Парка Повече информация в секцията "Новини".