Дирекция на Природен парк "Персина"

гр.Белене 5930,
ул. "Персин" №5

тел: 0658/3 26 86,
тел/факс: 0658/3 26 84

e-mail: persina@abv.bg,
dpppersina@iag.bg

Добре дошли в сайта на природен парк Персина

рироден парк "Персина" е уникален за България и е единствен по българското поречие на р. Дунав. Обявяването му цели съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като особено се набляга на запазване естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите на парка. Тук се намира и най-големият български и четвърти по големина в Европа дунавски остров - о. Персин, дал името на Природния парк. Неговата дължина е 15 км, а на ширина достига до 6 км.

Акценти от сайта
Природен парк "Персина" става на 14 години!

Дирекция на ПП „Персина“, към Изпълнителна агенция по горите, отбелязва 14 тия си рожден ден като "Ден на ПП "Персина". Събитието ще се състои на 4 декември в Посетителския център на Парка.
Световен ден на влажните зони, 2 февруари

Повече информация в секцията "Новини".