Дирекция на Природен парк "Персина"

гр.Белене 5930,
ул. "Персин" №5

тел: 0658/3 26 86,
тел/факс: 0658/3 26 84

e-mail: persina@abv.bg,
dpppersina@iag.bg

Добре дошли в сайта на природен парк Персина

рироден парк "Персина" е уникален за България и е единствен по българското поречие на р. Дунав. Обявяването му цели съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като особено се набляга на запазване естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите на парка. Тук се намира и най-големият български и четвърти по големина в Европа дунавски остров - о. Персин, дал името на Природния парк. Неговата дължина е 15 км, а на ширина достига до 6 км.

Акценти от сайта
Природен парк "Персина", стана на 13 години
Природен парк "Персина" на 04 Декември отбеляза своя 13 рожден ден, в тази връзка на гости в Посетителския център на Парка беше пътуващата изложба на фотоси от 11-те природни парка в България, по проект "Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 защитени зони в българските гори", Life08 NAT/BG/281. 
Световен ден на влажните зони - 2 февруари

Заповядайте на 2 февруари, неделя в посетителския център на ПП "Персина" от 10:00 часа. Повече информация е поместена в раздел Новини.