Абонирайте се за тази страница.

Дирекция на Природен парк "Персина"

гр.Белене 5930,
ул. "Персин" №5


тел/факс: 0658/3 26 84

e-mail: persina@abv.bg,

Начало >> Новини

ВНИМАНИЕ! АСЧ


!Важно!Информация за всички посетители и туристи на ПП "Персина", във връзка със заболяването Африканска чума по свинетеТериторията на Природен парк "Персина" попада в инфектираната зона със заболяването Африканска чума по свинете, което налага да се контролира достъпът на лица, нямащи отношение към процеса на претърсване за трупове на умрели диви свине и диви свине с нетипично поведение. В тази връзка, особено внимание обръщаме на всички настоящи и бъдещи наши посетители, че достъпът на територията на Парка е контролиран при спазване на мерките за биосигурност. Имайте предвид, че Природен парк "Персина" обхваща територия от землищата на три общини - Никопол, Белене и Свищов, разположени по поречието на река Дунав с размер от 22 000 ха. В тази територия е включен и остров Персин, който попада в инфектираната зона.
За актуална информация относно промяна на статута на инфектираните зони, може да проследите на страницата на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на адрес http://tinyurl.com/y42kf8ze .
Настоящата информация е част от мерките за био сигурност, които е необходимо да се приложат за да се ограничи разпространението на болестта.

Текст:
ДПП "Персина"

Документи за изтегляне Размер Тип
Информация за заболяването АЧС 4 Mb pdf
Информация за заболяването АЧС част 2 4 Mb pdf

Резултати от конкурса за детска рисунка "Дървото - бъдещето на гората"


РЕЗУЛТАТИ
от конкурса за детска рисунка на тема "Дървото - бъдещето на гората"

Послучай седмица на гората, 2019г. Дирекция на ПП "Персина" организира конкурс за детска рисунка на тема "Дървото - бъдещето на гората". Около 200 творби, се получиха в Посетителския център през изминалата седмица. Класирането протече в следните категории: детски градини 4-6 г., начален курс 7-10 г., среден курс 11-14 г. Поради голямото разнообразие и множеството красиви рисунки комисията по оценка, реши да награди и допълнително участници с поощтрителни награди. Всички рисунки ще бъдат изложени в Посетителския център на ПП "Персина" в гр. Белене, ул. "Персин"5. Ще се радваме да ни посетите и да ги разгледате.
Победители в категория "Детски градини 4-6 години" са:
I-ва награда: Диляна Матова - 6г., ДГ "Васил Левски", гр. Свищов
II-ра награда: Йоана Томова - 6г., ДГ "Мечта", гр. Белене
III-та награда: Мира Панайотова - 5г., ДГ "Мирослава", гр. Пловдив
Поощтрителни награди:
https://tourbillon-watches.aerogeeks.net
Александра Милчева - 6г., ДГ "Мечта" гр. Белене
Елена Митанова - 5г., ПГ при ОУ "Отец Паисий", гр. Асеновград
Божидара Петрова - 6г., НЧ "Христо Ботев - 1892", гр. Белене, р-л Христина Илиева
Даниела Александрова - 4г., ДГ "Радост", гр. Свищов
Катрин Пейзанова - 6г. ДГ "Знаме на мира", гр. Белене

https://tourbillon-watches.aerogeeks.net
Победители в категория "7-10 година" са:
I-ва награда: Емануела Кунова - 8г., ОУ "Васил Левски", гр. Белене
II-ра награда: Дияна Петкова - 7г., ДГ "Мирослава", гр. Пловдив
https://tourbillon-watches.aerogeeks.net
III-та награда: Станислава Георгиева - 10 г., ОУ "Отец Паисий", гр. Асеновград
Поощтрителни награди:
Исаа Ищбеджерен - 10 г., ОУ "Гео Милев", гр. Пловдив
Веселина Кунова - 7г., "ОДК", гр. Белене
Надежда Цветкова - 10г., гр. София
Ивайло Иванчев - 9г., СУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене
Магдалена Линова - 7г., НЧ "Христо Ботев-1892", гр. Белене, р-л Христина Илиева
Велислав Курков - 10 г., ОУ "Васил Левски", гр. Белене
Самуил Стефанов - 9г., СУ "Димчо Дебелянов", гр. Блене

Победители в категория „11– 14 години“ са:
I –ва награда: Преслава Матова – 11г., ОУ „Васил Левски“, гр. Белене
I –ва награда: Веника Атанасова – 13г., ОУ „Отец Паисий“, гр. Асеновград
II- ра награда: Рая Марова – 11г. , с.Пиргово, обл. Русе
II- ра награда: Йозлем Сюлейман – 13г., ОУ „Отец Паисий“, гр. Асеновград
III –та награда: Гергана Ангелова - 14г., ОУ „Отец Паисий“, гр. Асеновград
III –та награда: Михаела Копоева – 13 г., ОУ „Христо Ботев“, с. Ореш
Поощрителни награди:
Симона Василева – 12г., у-ще „Д-р Иван Селимински“, гр. Сливен
Благомира Иванова – 13г., ОУ „Христо Борев“, с. Ореш
Яница Атанасова – 12 г., ОУ „Отец Паисий“, гр. Асеновград
Камелия Кирилова – 14г., ОУ „Христо Ботев“, с.Ореш
Филиз Мехмедова- 13г., ОУ „Васил Левски“, гр. Белене
Поощрителни награди за иновативност(рисунките са направени на компютър):
Ния Дулева – 12г., ОУ „Васил Левски“, гр. Белене
Зорница Димитрова – 12г., ОУ „Васил Левски“, гр. Белене
Награждаването ще се извърши на 22 април - понеделник, когато отбелязваме Денят на Земята, в Посетителския център на ПП „Персина“ от 16:00 часа. По същото време ще се проведе и събитие посветено на проучванията на прилепи на територията на Парка през 2018г., свързано с образователни дейности за деца „Опознай прилепите в ПП „Персина“. Заповядайте да послушаме заедно и звуци на прилепи от 19:30 часа отново пред сградата на посетителския център.
Очакваме Ви!

Изготвил:
Даниела Каракашева – гл. спец. връзки
с обществеността и образователни програми

Покана за участие в конкурс за детска рисункаПослучай Седмица на гората, 2019г. ДПП "Персина" организира конкурс за детска рисунка на тема "Дървото - бъдещето на гората". Няма ограничения в техниката на рисуване и размера на произведенията. Допустими са участници на възраст от 4 до 14 години, като класирането и оценяването ще бъдат в следните категории: детски градини и предучилищна възраст 4-6г.; начален курс 11-14г. и среден курс 11-14г.Оценките ще са съобразени с уменията на децата. Срок за подаване на рисунките -15 април. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 22 април, Ден на Земята, тогажа ще се състои и награждаването на победителите. Информация за резултатите ще бъде публикувана на интернет страницата на парка www.persina.bg в подменю "Новини".
Насоки към участниците: да са креативни; да проявят творчество; да нарисуват дървото, така както си го представят или както са го виждали; да уловят красотата на природата във всеки детайл; ще се приемат и рисунки пресъздаващи различни сезони от годината; не е необхосимо да се спазват установени стереотипи за изобразяване на дърветата.
БЪДЕТЕ ИНОВАТИВНИ!СЛЕДВАЙТЕ ВЪТРЕШНИЯ СИ УСЕТ!БЪДЕТЕ ЧАСТ ОТ ПРИРОДАТА!
Тъй като оценката на творбите ще е анонимна, важно изискване към участниците е: на гърба на всяка творба в запечатан плик да се посочат данни за участника и контакти, а върху плика да се посочи възраст, за да се разпределят и оценят творбите в посочените по - горе категории.
Очакваме вашите творби, на адрес: гр. Белене 5930, ул. "Персин"5, в Посетителския център на ПП "Персина" до 15 април 2019г., 17:00 часа.
Лице за контакти: Даниела Каракашева - гл. спец. връзки с обществеността и образователни програми, тел: 0887/977 359.

Влажните зони, срещу климатичните промени


Световен ден на влажните зони 2-ри февруари


Само ден ни дели от Световния ден на влажните зони 2-ри февруари. Като представители на най-голямото по площ рамсарско място в България, ДПП "Персина" апелира за опазването и популяризира значението на тези важни екосистеми. Отбелязваме Световния ден на влажните зони, за да дадем гласност на тяхната роля за подобряване условията на живот.

Често влажните зони са възприемани за непотребни и никому ненужни части от земната повърхност, места които трябва да бъдат пресушени, запълнени или преустроени. Такава била съдбата и на нашата влажна зона, част от рамсарско място "Комплекс Беленски острови", която успешно е възстановена през последните 11 години. Научните проучвания показват, че 64% от влажните зони по света изчезват. А влажни зони има навсякъде, това са най-ценните екосистеми на планетата, допринасящи за устойчивото развитие на човешката раса.снимка:Блатото Песчина, остров Персин
архив:ДПП "Персина"

В далечната 1971 година на 2 февруари в град Рамсар, Иран е подписана така наречената Рамсарска конвенция, която представлява най - мащабният договор между различни държави в защита на тези специфични екосистеми. Страните подписали конвенцията поемат отговорността да поддържат екологичния характер на над 2300 влажни зони. Сформира се рамсарска мрежа от места с международно значение обхващаща почти 250 милиона хектара от земната повърхност, което само по себе си представлява 13 - 18% от световните влажни зони.

В списъка на Конвенцията за влажните зони с международно значение (Рамсарските места), България е представена с 11 влажни зони, с обща площ 49 912,43 ха, представляващи 0,45% от територията на страната ни. Това са: "Атанасовско езеро", "Комплекс Беленски острови", "Дуранколашко езеро", "Остров Ибиша", "Шабленско езеро", "Местността Пода", "Поморийско езеро", "Комплекс Ропотамо", "Езеро Сребърна", "Езеро Вая" и "Карстов комплекс Драгоманско блато".

Нека припомним, какво представляват влажните зони и какъв е техния принос за промяна в условията на живот на Земята. Това са екосистеми, в които водата е основният фактор, места от земната повърхност временно или постоянно заети с вода, места от които зависят екологичните условия и свързаното с тях биоразнообразие.

Като най-продуктивните екосистеми на Земята, влажни зони поддържат богатството от растения, риби, земноводни, влечуги, птици, бозайници и безгръбначни. Имат изключително важна роля за кръговрата на водата, като възстановяват водните запаси и подхранват подпочвените води. Много ценна е способността им да пречистват преминаващите през тях води. На много места по света се изграждат изкуствени блата с тази цел. Влажните зони предпазват от наводнения, като поемат голяма част от повърхностните води. В утайките им се задържат въглероден диоксид, метан и др. газове, което ги прави изключително важни фактори за смекчаване на климатичните промени. Имат голяма стойност за живота на хората като водоизточник, място за риболов, събиране на билки, животновъдство. Предлагат добри условия за отдих и туризъм.


Темата под която се провеждат мероприятията във връзка със Световния ден на влажните зони, 2-ри февруари тази година е "Не сме безсилни срещу климатичните промени". Науката е ясна. Както споменахме по-горе, влажните зони са един от най-ефективните въглеродни консуматори на Планетата. Tе са нашето спасение и естествено решение на голямото предизвикателство, пред които сме изправени в съвременния живот - да се справим с изменението на климата.

Нека не възприемаме блатата като нещо лошо, те са част от природата с цялото си биоразнообразие. Влажната зона на остров Персин, е част от "Комплекс Беленски острови" - рамсарско място с международно значение, място което прави живота ни по-добър.

Във връзка със Световния ден на влажните зони екипът на ДПП "Персина", ще направи редица открити  уроци за деца на различна възраст. В предвид грипната ваканция, заниманията ще са съобразени с ръководствата на учебните заведения на територията на Парка и ще се извършат за периода 11-15.02.2019г.

Световен ден на влажните зони, 2 февруари 2018

Всяка година на 2 февруари Дирекция на Природен парк "Персина", като представител на най-голямата по площ влажна зона с международно значение, отбелязва Световния ден на влажните зони. На този ден през 1971 г. в иранския град Рамсар е подписана конвенцията за влажните зони, наречена Рамсарска конвенция.
Световният ден на влажните зони преминава под мото зададено от Конвенцията на официалния им интернет сайт www.ramsar.org. Тази година 2 февруари представя влажните зони, като жизнено важни екосистеми за устойчиво градско развитие.
За популяризиране на празника Дирекция на ПП "Персина", организира на 02 февруари (петък) от 14:00 часа лекция на тема "Влажните зони в миналото и днес". Събитието ще се състои в Посетителския център на Парка.
Заповядайте, очакваме Ви!

Награда от кампанията "Аз пазя горите и орлите на България"


Веселин Коев главен експерт биоразнообразие в Природен парк „Персина“, с награда от кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“

На 13 декември  в пресклуба на БТА, бяха връчени годишните награди за борба с престъпленията срещу природата от кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“. Кампанията се организира от Българско дружество за защита на птиците(БДЗП) и Изпълнителна агенция по горите(ИАГ) за четвърта поредна година. Целта е да се отличат добрите практики в борбата с престъпленията срещу дивата природа и да се насочи вниманието на обществото върху проблема. 14 души наградени в общо 10 номинации. Наградите се връчват за да мотивират участниците да продължат със своята работа и са доказателство за това, че усилията им имат смисъл. Всяко малко действие допринася за положителната промяната в нагласите на обществото по важни въпроси, като опазването на биоразнообразието и природата като цяло.

                                      

Сред номинираните тази година бе Веселин Коев главен експерт биоразнообразие в Природен парк „Персина“, който получи своята номинация от  Свилен Чешмеджиев – координатор проект в Българското дружество за защита на птиците.

Веселин Коев е експерт към Дирекция на природен парк „Персина“ вече повече от 14 години. Той е един от основните двигатели в усилията за опазване на морския орел и неговите най-ключови местообитания в България. Активно участва в дейностите по мониторинг и проучвания на вида по река Дунав и е един от ключовите експерти в програмата по опръстеняване и поставяне на сателитни предаватели на млади морски орли. В кампанията тази година, Веселин Коев получи своята награда за дългогодишния си принос, за опазване на едни от най-застрашените местообитания в страната – крайречните и заливаеми гори по Дунавските острови, които са дом на редица защитени видове животни и растения.

Кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ се организира от ИАГ и БДЗП в рамките на проект „Горите на орела“, финансиран по програма Life + на Европейския съюз.

17 години Природен парк "Персина"


Празник в Природен парк„ Персина“


 Природен парк „Персина“ е обявен на 4 декември 2000 година с обща площ от приблизително 22 000 ха и тази година отбелязваме своята 17 годишнина. Основната цел на обявяването на защитената територия е запазването на крайдунавските влажни зони и естественото състояние на многобройните острови. И до днес дирекцията на парка се грижи да изпълнява тази важна роля, и да следва мисията по опазване на природата по поречието на река Дунав.

По случай 17-тия си рожден ден Природен Парк „Персина“, е домакин на „Натура 2000 на колела – пътуващо кино“ и филма „Те отлитат“. Пътуващото кино е съвместна инициатива на БДЗП и Издателство „Просвета“. Паркът организира 2 прожекции на 04 декември (понеделник) от 13:00 часа и от 14:30 часа в Посетителския център, вход свободен.

Филмът „Те отлитат“ на Симеон Цончев: „В България се срещат невероятните над 400 вида диви птици – в европейското небе единствено над Испания прелитат повече пернати! Филмът ни отвежда на кратко, вълнуващо пътешествие в изумителния свят на птиците от източния край на континента. Някъде там, в скованите от студ и лед Тюленово и Дуранкулак червеногуши гъски водят неспирна борба за живот. Над чудноватите силуети на Белоградчишките скали белоопашати мишелови защитават зорко владенията си. В дербите на Родопите все още скитат египетски лешояди, един от най-интелигентите птици в света. Около каньона на река Арда и по скалите на застинали вулкани се боричкат тромави белоглави лешояди. Над обвитите в мистерия каменни долмени в Сакар планина се реят последните 23 двойки величествени царски орли….Край Бургас любимите на всички ни бели щъркели разкриват хитрия си нрав, ята пеликани се носят като безмоторни самолети над панелните блокове, а женските дъждосвирци живеят в блаженство, обгрижвани от тънкоклюни обожатели сред топлите води на морските лагуни.“

Текст:ДПП „Персина“

Колонията Къдроглави пеликани на остров Персин


Нараснал е броят на двойките къдроглави пеликани, гнездящи на остров Персин

Нараснал е броят на двойките къдроглави пеликани пристъпили към гнездене в колонията на остров Персин, на територията на Природен парк „Персина“. След като миналата година за пръв път от 50 години насам на изкуствените платформи за пеликани на острова се размножаваха 7 двойки, то тази година броят им вече е между 12 - 15, твърдят експертите от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дирекцията на Природен Парк „Персина“.

Това се доказа миналата седмица по време на наблюденията, провеждани на остров Персин. Участниците в мониторинга са видели в новосформираната колония птиците да мътят, копулират и да правят гнезда, което за специалистите е добър знак за успех през този размножителен сезон.

Къдроглави пеликани през размножителния период на остров Персин има от 8 години насам, но едва през миналата година 7 двойки имаха поколение и като резултат бяха излюпени 10  малки пеликанчета. 

Поддържането на изкуствените платформи за гнездене на пеликани на остров Персин е част от планираните дейности на Дирекцията на Природен парк „Персина“. Целенасочената работа по възстановяването на къдроглавия пеликан в блатото Песчина, остров Персин е съвместна между Дирекцията на Парка и Българското дружество за защита на птиците.

През зимния сезон, тази година, бе направен основен ремонт на платформите за гнездене на пеликаните, като беше построена и нова плаваща платформа. Във възстановителната работа по платформите се включиха всички служители на Парка и доброволци от БДЗП. В началото на пролетта пеликаните отново се завърнаха в новия си дом.

            


test

1

Резултати от конкурса за рисунка, посветен на "Световния ден на влажните зони, 2 февруари"


Класиране на участниците в конкурса

                                            

Уважаеми участници, в таз годишния конкурс за рисунка обявен от ДПП „Персина“, послучай „Световния ден на влажните зони “ – 2 февруари. Дойде момента в който ще обявим резултатите. В надпреварата участваха 98 творби., които класирахме в следните направления:

                            

Категория „Детска градина“:

Iво място: Ангел Радославов Георгиев, ДГ „Щастливо детство“ гр. Плевен, ръководител Лилия Симеонова Тодорова

IIро място: Ема Бранимирова Ракова, ДГ „Щастливо детство“ гр. Плевен, ръководител Лилия Симеонова Тодорова

IIIто място: Лора Асенова Илиева, ДГ „Щастливо детство“ гр. Плевен, ръководител Лилия Симеонова Тодорова

Поощрителна награда: Ема Мирославова Балашкова, 3 год., гр. София

 

Категория „I –IV клас“:

Iво място: Антон Русланов Христов, IV а клас, СУ „Димчо Дебелянов“ гр. Белене

IIро място: Людмил Миленов Михайлов, IV б клас, СУ „Димчо Дебелянов“ гр. Белене

IIIто място: Никола Емилов Пенков, IV б клас, СУ „Димчо Дебелянов“ гр. Белене

Поощрителна награда: Калоян Анатолиев Петров, IV б клас

 

Категория „V - VIII“:

Iво място: Кристияна Венелинова Иванова, Vб клас, СУ „Димчо Дебелянов“ гр. Белене

IIро място: Йоана Любенова Любенова, V клас, ОУ „Васил Левски“ гр. Белене

IIIто място: Ивайла Иванова Христова, V б клас, СУ „Димчо Дебелянов“ гр. Белене

Поощрителна награда: Ева Емилова Николаева, Vб клас, СУ „Димчо Дебелянов“ гр. Белене


Категория „Макети“:

Iво място: ОУ „Васил Левски“ гр. Белене, I-ви клас, г-жа Нина Гологанова

IIро място: Клуб „Млад природолюбител“, г-жа Дарина Босилкова – Георги Боянов Босилков, Йосиф Боянов Босилков

IIIто място: Клуб „Млад природолюбител“, г-жа Дарина Босилкова – Кристина Миленова Гицова, Ана – Мария Пламенова Ръжгева

Поощрителна награда: Ана Ивайлова Стойкова – СУ „Цветан Радославов“ гр. Свищов

 

Категория „Други“:

Iво място: ДГ „Щастливо детство“ гр. Плевен, IIa група, г-жа Митева и г-жа Радулова

IIро място: ДГ „Щастливо детство“ гр. Плевен, подготвителна група „Мики маус“, г-жа Калинка Стефанова Киновска

IIIто място: ОУ „Васил Левски“ гр. Белене – IV клас

Поощрителна награда: Клуб „География и пътешественици“, СУ „Димчо Дебелянов“ гр. Белене, г-жа Ели Стойкова

 

Награда за усърдно участие:  Карина Момчилова Ганчева, ДГ „Бодра смяна“ гр. Белене

Специална Награда на ДПП „Персина“: Цветелина Ивайлова Бонова, ОУ „Васил Левски“ гр. Белене, VI клас

                    

Награждаването ще се извърши на 22 март „Световен ден на водата“ от 16:30часа в Посетителския център на ПП „Персина“. Всички участници ще получат грамота и малък сувенир. Благодарим Ви за участието.

 Изложба с творбите ще бъде открита на 4 април в Посетителския център на ПП „Персина“, послучай „Седмица на гората, 2017“. Голямата награда Екскурзия в ПП „Персина“ в която ще участват всички  класирани на I во място творби, ще получат допълнителни указания кога и как ще бъде организирана.

Поздрави от Екипът на ПП „Персина“!

                                

Световен Ден на Влажните Зони, 2 Февруари 2017


ПОКАНА
за участие в "Световния ден на Влажните зони, 2 Февруари 2017"

Уважаеми дами и господа,

Всяка година на 2 февруари Дирекция на Природен парк „Персина“,  като представител на най- голямата по площ влажна зона с международно значение, отбелязва Световният ден на влажните зони.  На този ден през 1971 г. в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони, наречена Рамсарска конвенция.

Световният ден на влажните зони преминава под мото зададено от Конвенцията на официалния им интернет сайт www.ramsar.org. Тази година 2 февруари  представя влажните зони, като жизнено важни екосистеми за бъдещето на човечеството, предотвратяващи бедствия и унищожение, под надслов „Влажните зони намаляват риска от унищожение“.

 За популяризиране на празника Дирекция на ПП „Персина“ обявява конкурс за рисунка, колаж, плакат, 3D модел, скулптура или макет на тема: „Могат ли, влажните зони да предотвратят унищожение?“. Творбите ще се приемат в дирекцията на Парка със срок от 02 февруари до 02 март 2017 година. Резултатите ще бъдат обявени на 10 март 2017 година. Няма ограничение във възрастта на участниците и материалите, от които да бъдат изработени творбите. Поощряват се и ще се приемат и групови разработки. Голямата награда ще е екскурзия на територията на ПП „Персина“, както и много допълнителни поощрителни награди.

Условия за участие:

-         -  Няма възрастови ограничения;

-          - Няма ограничения в материалите и формата на произведението;

-         -  Ще се приемат произведения, чиито автор са повече от едно лице;

-        - Допускат се за участие и общи творби изработени колективно от клубове или арт студиа;

-          - Творбите се приемат до 02 март 2017г., 17:00 часа, в сградата на ДПП „Персина“, гр. Белене, ул. „Персин“ №5;

-          - Молим на гърба на всяко произведение да бъде закрепен плик с имената на участника/участниците в изработката; възраст; клуба, към който принадлежат(ако има такъв); училището, в което учат; класа, в които са и имената на ръководителя на клуба (ако произведението е изработено в клуб по интереси).

Критерии за оценка:

Оригиналност на идеята;

Прецизност в изработката;

Степен на съответствие с изложената тема.

 

При възникнали въпроси, относно участието и темата на конкурса - лице за контакти към ДПП „Персина“: Даниела Каракашева – гл. специалист връзки с обществеността и образователни програми, тел: 0887 977 359.

Очакваме Ви!