Природен парк Персина Природен парк Персина http://persina.bg/ Обща информация Природен парк &quot;Персина&quot; е обявен на 4 декември 2000 година с обща площ 21 762,2 ха. разположен е на територията на три общини: Никопол, Белене и Свищов.<br /> Природен парк &quot;Персина&quot; е уникален за България. Обявяването му цели съхраняването и възстановяването на крайдунавски влажни зони и запазване на естественото състояние на многобройните острови. Островите влизащи в състава на парка, се разделят на две островни групи - Никополска островна група и Комплекс Беленски острови. тук се намира най - големият български дунавски остров - Персин, дал името на природния парк. Уникалността и голямата значимост на Комплекс Беленски острови е причината, поради която е обяен за най - голямото по площ Рамсарско място в България.<br /> Природен парк &quot;Персина&quot; е едно от петдесетте орнитологично важни места в България, част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, като защитена зона и по двете директиви: Директивата за местообитанията и Директивата за птиците.<br /> Естественото състояние на островите в състава на парка, уникалното му разположение, динамиката на река Дунав правят ПП &quot;Персина&quot; един от ключовите основатели и членове на&nbsp; асоцияцията &quot;Дунавски паркове&quot;. Международната организация е основана през 2014 година като резултат от дългогодишна работа и съвместно международно сътрудничество между 20 защитени територии по река Дунав. В настоящия момент в Асоциацията членуват 12 организации.<br /> <br /> <br /><a href="https://amazingclock.org/">Swiss Replica Watches</a> <br /> <br /> &nbsp; http://www.persina.bg/test/indexdetails.php?menu_id=13#post-1