Природен парк Персина Природен парк Персина http://persina.bg/ За Дирекцията <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font color="#000000"><strong><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ansi-language: RU" lang="RU">&nbsp;Управлението на защитената територия се осъществява от Дирекцията на Природен парк &quot;Персина&quot;, създадена на 10 май 2001 г. Тя е на пряко подчинение на Изпълнителна&nbsp; агенция по горите към Министерството на земеделието и храните. Дирекцията е разположена в град Белене, малък град на брега на Дунав. Помещава се&nbsp; в просторна и модерна административна сграда с посетителски център, построена с финансовата подкрепа на Проект &ldquo;Възстановяване на влажните зони и намаляване на замърсяването&rdquo; финансиран от Глобалния екологичен фонд чрез Световна банка. <a href="https://www.sportshoeszoo.com">www.sportshoeszoo.com</a></span></strong><strong><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ansi-language: RU" lang="RU"><o:p></o:p></span></strong></font></p> http://www.persina.bg/test/indexdetails.php?menu_id=14#post-1 Екип на Дирекцията <p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font size="2" face="Times New Roman" color="#000000"><strong><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal;" lang="RU">Директор </span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal;" lang="EN-US">&ndash; </span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal;" lang="RU">инж. Стела Божинова </span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></strong></font></p> <font size="2" face="Times New Roman"> </font> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font size="2" face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal;" lang="RU"><font color="#000000">Главен експерт биоразнообразие</font></span></strong></font></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font size="2" face="Times New Roman" color="#000000">Главен специалист връзки с обществеността и образователн ипрограми</font><font size="2" face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal;" lang="RU"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span></strong></font></p> <font size="2" face="Times New Roman"> </font> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font size="2" face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal;" lang="RU"><font color="#000000">Главен специалист устройство и уредба на парка, финансов контрол и деловодство<o:p></o:p></font></span></strong></font></p> <font size="2" face="Times New Roman"> </font> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font size="2" face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal;" lang="RU"><font color="#000000">Старши счетоводител</font></span></strong></font></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font size="2" face="Times New Roman" color="#000000">Горски инспектор</font><strong><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ansi-language: RU" lang="RU"><font color="#000000"></font></span></strong><strong><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ansi-language: EN-US" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></strong></p> http://www.persina.bg/test/indexdetails.php?menu_id=14#post-2