Природен парк Персина Природен парк Персина http://persina.bg/ Историческо наследство <p align="justify"><img style="WIDTH: 154px; HEIGHT: 112px" hspace="2" alt="" align="left" width="300" height="225" src="http://persina.bg/files/Image/skalna_carkva.JPG" />Наред с природните си дадености, територията на ПП &quot;Персина&quot; е свидетел на богато историческо минало. За това говорят множеството паметници, както и трудовете на местни краеведи. <br /> На територията на Общината Белене са разкрити и регистрирани над 36 археологични обекта от римски, ранносредновековни и средновековни селища. Сред най-атрактивните са античният каструм &quot;Димум&quot;- стара крепост на брега на р. Дунав, важна крайпътна и митническа станция /Стоцио Димензис/. Каструмът е взел участие във всички исторически събития по преселването на славяни, авари и готи, за което свидетелстват намерените предмети в отделните културни Пластове -датира от Гто хилядолетие пр. Хр., когато е съществувало древното тракийско селище Димум. При римската експанзия 1ви в.сл.Хр. то прераства в първостепенен фортификационен центъ<a href="https://unique-watch.bytelove.org">best unique watches</a> р; античните канали Търла&quot; - западно и източно от Белене; некрополи, останки от средновековното селище &quot;Секуриска&quot;, край с. Бяла вода; некропол от седем могили край с. Деков и др. Тук живеят три религиозни общности: католици, източно-православни и мюсюлмани. <br /> </p> http://www.persina.bg/test/indexdetails.php?menu_id=20#post-1 Храмове <img hspace="2" alt="" align="left" width="157" height="156" src="http://persina.bg/files/Image/paraklis2.jpg" />&nbsp;В гр. Белене и с. Ореш преобладава католическото население, чиито корени датират от 1086 г.сл. Хр. Дълго време Белене играе ролята на павликянската столица на България. В града има два католически храма: &quot;Рождение на Блажената Дева Мария&quot;, понастоящем светилище на епископ Евгени Босилков - първият българин, обявен за блажен от папа Йоан Павел II. Обект е на множество посещения от български и чуждестранни католици; &quot;Св. Антон Падуански&quot; - има две камбанарии и е построен през 1898 - 1902 г. от негово Преосвещенство Хенрик Дулсе. Православната църква &quot;Свети Георги&quot; в Белене е съградена през 1879 г. и в мал кия й интериор е поместен прекрасен иконостас. В местния исторически музей могат да се видят интересни експонати, описващи бита и традициите на древните общности. <br /> На територията на гр. Свищов са построени редица религиозни храмове, забележителни със своите стенописи: манастира &quot;Св.св. Петър и Павел&quot;, църквата &quot;Свето Преображение&quot;, &quot;Света Троица&quot; и др. Доказателство за многовековното културно - историческо минало на гр. Свищов са разкопките на римския и ранно -византийски лагер &quot;Нове&quot;; местността &quot;Калето&quot;, датираща от XHI-XIV в.сл.Хр. В къщата-музей на Алеко Константинов е пресъздадена богатата и красива атмосфера, в която е живяло семейството на бележития български писател. В историческия парк &quot;Паметниците&quot; има уредена експозиция, проследяваща подготовката и форсирането на р. Дунав от руските войски по време на Руско-турската освободителна война 1877 г. <br /> Богато е и историческото наследство на Община Никопол:Средновековна кръстокуполна църква &quot;Свети Петър и Павел&quot; - построена е по времето на Втората българска държава- XIII-XIV в.;Чешмата &quot;Елия&quot; представлява античен саркофаг, с латински надпис - епитафия на Елия, рано починалата съпруга на римския чиновник Фронтон;Църква &quot;Успение Богородично&quot;- построена през 1840 г Този православен храм, твърдина по време на Възраждането е действащ и днес.Средновек<a href="https://swiss-sports-watch.playmirror.com/">best swiss sports watches</a> овна Скална църква-Функционирала през X-XIв. <br /> <img style="WIDTH: 169px; HEIGHT: 204px" alt="" width="300" height="400" src="http://persina.bg/files/Image/carkva-stara.JPG" />&nbsp;<img style="WIDTH: 276px; HEIGHT: 205px" alt="" width="300" height="225" src="http://persina.bg/files/Image/gori 004.jpg" /> http://www.persina.bg/test/indexdetails.php?menu_id=20#post-2