Природен парк Персина Природен парк Персина http://persina.bg/ Вековни дървета <p><strong><img hspace="3" alt="" align="left" width="300" height="225" src="http://persina.bg/files/Image/vekovni_darveta.jpg" />&nbsp; </strong><strong>Вековни дървета: </strong></p> <p><br /> <strong>- Бяла топола <a href="https://www.timepiecebuy.org/">www.timepiecebuy.org</a></strong> <em>(Populus alba)</em><strong>, намираща се на о. Персии. Обиколка 6.2м, височина 26м., възраст 200г</strong>., обявена със Заповед 715 от 12.03.1975г. </p> <p><br /> <strong>- Бяла топола </strong><em>(Populus alba)</em><strong>, намираща се на о. Персии. Обиколка 5.4м, височина 23м., възраст 180г</strong>., обявена със <a href="https://www.timepiecebuy.org/">replica watches</a> Заповед 715 от 12.03.1975г. </p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> <strong>- Бяла върба </strong><em>(Salix Alba)</em><strong>, намираща се на о. Персии. Обиколка 5м, височина 10м., възраст 125г.,</strong> обявена със Заповед 715 от 12.03.1975г. </p> <p><br /> <strong>- Група от 15 тополови дървета, намираща се на о. Персии. Обиколка до 6.5м, височина 25-ЗОм., възраст 150-200г</strong>, обявена със Заповед 715 от 12.03.1975г. </p> <p><br /> -<strong> Летен дъб в местността &quot;Плавала&quot;, землището на гр. Никопол.</strong> <br /><a href="https://www.pinclones.com/">www.pinclones.com</a> </p> http://www.persina.bg/test/indexdetails.php?menu_id=21&cli_lang=BG#post-1