Природен парк Персина Природен парк Персина http://persina.bg/ Eкотуризъм <p>Уникалните природни дадености, богатото културно-историческо наследство в съчетание с гостоприемството на местните хора създават условия за развитие на орнитологичен, образователен, риболовен и други форми на екотуризъм. През 2002г. Дирекция на Природен парк &quot;Персина&quot; започна изграждането на паркова инфраструктура. Построени са &quot;Кът за отдих&quot; край р. Дунав, Скривалища за наблюдение на птици и Велосипеден маршрут до ЗМ &quot;Кайкуша.</p> &nbsp; http://www.persina.bg/test/indexdetails.php?menu_id=22&cli_lang=BG#post-1