Природен парк Персина Природен парк Персина http://persina.bg/ Карта http://www.persina.bg/test/indexdetails.php?menu_id=23#post-1 Местоположение <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font color="#000000"><strong><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-weight: bold">&nbsp;Природен парк &ldquo;Персина&rdquo; се намира на северната граница на Република България по поречието на река Дунав. Разположен е на площ от 21&nbsp;762,2 ха по цялата дължина на Свищовско &ndash; Беленската низина, на територията общините Никопол, Белене и Свищов. Обхваща всички български дунавски острови в тази част на река Дунав: Персин, Голяма бързина, Магареца, Щуреца, Милка, Китка, Предела, Градина, Средняк, Лакът и Палец.</span></strong><strong><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ansi-language: RU"> </span></strong><strong><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-weight: bold">Природен парк &quot;Персина&quot;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>включва територии от землищата на Никопол, Драгаш Войвода, Белене, Свищов и Ореш <a href="https://amazingclock.org/">amazingclock.org</a> </span></strong><strong><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ansi-language: RU" lang="RU">.<o:p></o:p></span></strong></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font color="#000000"><strong><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-weight: bold">&nbsp;Дирекцията на Природен парк &ldquo;Персина&rdquo; се намира в гр. Белене, малък град на</span></strong><strong><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ansi-language: RU"> </span></strong><strong><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-weight: bold">брега на река Дунав.</span></strong></font><font color="#000000"><strong><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-weight: bold">Средните географски координати са 43<sup>о</sup></span></strong><strong><sup><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ansi-language: RU"> </span></sup></strong><strong><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-weight: bold">38&rsquo; &ndash; Север</span></strong><strong><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ansi-language: RU" lang="RU">,</span></strong><strong><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-weight: bold"> 25<sup>о</sup> 06&rsquo; &ndash; Изток.<o:p></o:p></span></strong></font></p> <p>&nbsp;</p> http://www.persina.bg/test/indexdetails.php?menu_id=23#post-2