Абонирайте се за тази страница.

Дирекция на Природен парк "Персина"

гр.Белене 5930,
ул. "Персин" №5


тел/факс: 0658/3 26 84

e-mail: persina@abv.bg,

Начало >> План за управление

План за управление на Природен парк "Персина"


Документи за изтегляне Размер Тип
План за управление на Природен парк "Персина" 2 Mb pdf
Приложения 1017 Kb pdf
Карта - Начин на трайно ползване и административна принадлежност 4 Mb pdf
Карта - Вид собственост 3 Mb pdf
Карта - Скален фундамент 3 Mb pdf
Карта - Хидрографска мрежа 1 Mb pdf
Карта - Почви 3 Mb pdf
Карта - Природни местообитания 5 Mb pdf
Карта - Функционално зониране 6 Mb pdf
Доклади от експерти - Климат, геология и геоморфология 334 Kb pdf
Доклади от експерти - Хидрология и хидрография 1 Mb pdf
Доклади от експерти - Почви 453 Kb pdf
Доклади от експерти - Подземни води 1 Mb pdf
Доклади от експерти - Хидрохимия и хидробиология 1 Mb pdf
Доклади от експерти - риби и риболов 2 Mb pdf
Доклади от експерти - Флора 2 Mb pdf
Доклади от експерти - Фауна 1 Mb pdf
Доклади от експерти - Горско-дървестна растителност 505 Kb pdf
Доклади от експерти - Селско стопанство 1 Mb pdf
Доклади от експерти - Строитолство и инфраструктура 1 Mb pdf
Доклади от експерти - Информираност на обществеността 320 Kb pdf
Доклади от експерти - развитие на туризъм 1 Mb pdf
Доклади от експерти - Управленска структура 391 Kb pdf

.


<< 1 >>