Абонирайте се за тази страница.

Дирекция на Природен парк "Персина"

гр.Белене 5930,
ул. "Персин" №5


тел/факс: 0658/3 26 84

e-mail: persina@abv.bg,

Начало >> Новини

С пожелания за бъдещи успехи!


Поздрав за предстоящия Рожден ден на ПП "Персина"В навечерието на 21-вият рожден ден на Природен парк „Персина“, който официално отбелязваме на 4 декември, получихме изненадващ поздрав от децата по проект Еразъм +, към СУ „Димчо Дебелянов“ гр. Белене. 
С усмивка бе поднесено специално пожелание към екипа на дирекцията - за много бъдещи проекти и дейности насочени към опазване на дунавската природа. Благодарим Ви приятели за топлите думи, благодарим ви, че сте близо до нас при реализирането на инициативите ни. Радваме се, че работим заедно за съхранение на дунавските природни богатства.


Текст: ДПП „Персина“

ПОЖАР В ЗМ "КАЙКУША"


Пожар в Защитена местност „Кайкуша“


Пожар унищожи над 95% от растителността на блатото Кайкуша на 14 септември, вторник. Блатото Кайкуша е обявено за защитена местност през 1978 година, с цел опазване на блатната екосистема. Общата му площ е 1554 декара, като цялата е заета от тръстикови масиви, които изгоряха при пожара, причинен по първоначални данни от аварирала земеделска техника. Огънят бързо се е разпространил през земеделските земи към тръстиковия масив на защитената местност. Поради сериозното засушаване тази година, блатото напълно пресъхна през лятото, което е  допринесло за бързото разпространение на огъня през целия масив. Районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ от гр. Белене и гр. Свищов, гасят пожара над 10 часа, като ограничават неговия обхват и нанесените щети върху биоразнообразието и земеделските земи в района.


След направен оглед на място, на малки части от опожареното блато, от експерти на ДПП „Персина“, не бяха установени загинали от пожара едри животни.  Гнездовият сезон е приключил, а поради пресъхването на блатото, по-голяма част от водолюбивите птици и бозайници са се преместили към съседните влажни зони по Дунав. Основните щети са по растителните съобщества, дребните бозайници и безгръбначните, които не могат да избягат от бързо разрасналия се пожар. Надяваме се, че влажната почва и гъстите коренища от тръстика са  успели да спасят част от тях и популациите им ще могат да се възстановят през следващите години. Тръстиковите масиви ще се възстановят след 1-2 години, но следващата пролет птиците, гнездящи в тръстиката няма да имат подходящо местообитание. Засегната от пожара е и част от туристическата инфраструктура, за което ще е необходимо възстановяване.

Предвид промените в климата, които настъпват през последните години и трайната тенденция към повишаване на температурите и по - малките количества валежи, е необходимо всички посетители в района да подхождат с особена грижа и внимание, за да се предотвратяват опасностите от пожари. По заповед за обявяване на Защитена местност „Кайкуша“, паленето на огън, опожаряването на тръстиката и другата растителност в района на местността е забранено.

 

   

Текст и снимки: ДПП „Персина“

Доброволчески природозащитен лагер, 2021 в ПП "Персина"
Покана

за участие на студенти и преподаватели в Доброволчески природозащитен лагер, 2021г в Природен парк „Персина“.

Дирекция на природен парк „Персина“ организира „Доброволчески природозащитен лагер, 2021г.“ за студенти и преподаватели за периода 7-10 септември 2021г. Целта на лагера е да се въвлекат студенти в практическата теренна работа, да се запознаят с някои от спецификите на управлението на влажните зони и възстановяването на местообитания на територията на ПП „Персина“, по конкретно, на гнездовището на къдроглавия пеликан.  Лагерите ще са свързани с практически занимания и помощ в теренната работа в различни насоки и направления, както почистване на защитени територии, обход на терен, мониторинг на видове, поддържане на местообитание и др. Периодът в началото на септември е благоприятен за наблюдение на есенната миграция на къдроглавия пеликан. Подробна програма е приложена по надолу към настоящата покана.

 Природозащитният лагер се организира по проект „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма Life на ЕС. При изпълнението на проекта ДПП „Персина“, си партнира с Българското дружество за защита на птиците. В международен план партньори по проекта са още: Rewilding Europe, Румънското орнитологично дружество (SOR), Гръцкото орнитологично дружество (HOS), Rewilding - Украйна и Rewilding – Дунавска делта.

Местата в лагера са ограничени поради спецификата на територията и бюджета по проекта. В тази връзка се допускат студенти от по - горен курс записали се през новата учебна година 2021 – 2022 г., в специалности екология, биология, география и др. природни науки, както и техните преподаватели и ръководители. Периодът на лагера е 7-10 септември, в който са включени три нощувки, осигурена храна за участниците на пълен пансион (закуска, обяд и вечеря) платени от проекта. Транспортните разходи ще са за сметка на участниците.  Лагерът ще се проведе по следната предварителна програма:

Предварителна програма

07.09.2021г.

До 17:00 часа - Пристигане на участниците и настаняване в хотела.

17:00 часа – 19:00 часа - Представяне на програмата, запознаване на участниците. Представяне на територията на ПП „Персина“ – в Посетителския център на ПП „Персина“;

08.09.2021г.

09:00 – 14:00 - ЗМ „Кайкуша“, посещение на блатото „Кайкуша“, възстановителните дейности и поддържането на местообитанието. Почистване на канала и екопътеката. Мониторинг на птици и други представители на биоразнообразието. Лекция за птиците – гост лектор;

16:00 – 17:00 - Лекция – Възстановяването на влажни зони по поречието на река Дунав. Гост лектор;

19:00 - Вечеря.

09.09.2021г.

09:00 – 12:00 - Влажната зона на остров Персин, представяне на методиката по възстановяването на къдроглавия пеликан на остров Персин.

13:00 часа Обяд

14:00 – 17:00 часа – Облагородяване на кът за отдих „Водопоя“, работа на терен по поречието на река Дунав.

19:00 часа - Вечеря. Свободно време.

10.09.2021г.

09:00 – 12:00 часа – Лекция. Възстановяването на гнездовището на къдроглавия пеликан. Лектор ДПП „Персина“;

12:00 часа - Обяд и отпътуване на участниците.

 Краен срок за записване 01.09.2021г. Моля изтеглете регистрационната форма за участие от интернет страницата на ПП „Персина“ www.persina.bg, в раздел Новини, веднага след поканата, след което я попълнете и изпратете на електронния адрес на Дирекцията на парка: persina@abv.bg. Телефон за връзка и въпроси: 0658/32684, 0887/977359.

Природозащитните лагери са пилотни. Имат за цел да популяризират територията на ПП „Персина“ и дейностите по опазването на екосистемите и биоразнообразието в парка.


Документи за изтегляне Размер Тип
Регистрационна форма 72 Kb vnd.open

Рекорден брой отгледани малки пеликанчета в Природен парк "Персина"


Успешен размножителен сезон за къдроглавите пеликани в Природен парк „Персина“

 

Снимка: архив ДПП "Персина"

За шеста поредна година къдроглавите пеликани, гнездящи в Природен парк „Персина“, имаха успешен гнездови сезон. Изключително радващо е, че през 2021 г. пеликаните заеха всичките три наколни дървени платформи, изградени за тях, в блатата на остров Персин. Двете платформи в блато Песчина бяха заети от общо 64 двойки къдроглави пеликани, които успешно отгледаха 80 малки. От друга страна, платформата в Мъртво блато бе заета от 24 двойки пеликани, които успешно отгледаха 25 малки. Всички малки пеликанчета отлетяха в края на месец юли, като към момента се придържат в близост до платформите в двете блата на остров Персин, както и по съседните пясъчни коси по река Дунав. Обобщено през 2021 г. в Природен парк „Персина“ загнездиха 88 двойки къдроглави пеликани, които успешно отгледаха 105 малки, което е абсолютен рекорд за района! Интересен е и фактът, че за поредна година, блатата на остров Персин привлякоха около двеста розови пеликани по време на размножителния сезон, които също използваха наколните дървени платформи, но само като място за почивка и нощувка. Двете блата са част от Поддържан резерват „Персински блата“ намиращ се на острова, в обсега на който са включени още Старото блато и Дульова бара.

Успешен беше и сезонът за новосформираната през тази година гнездова колония на къдроглави пеликани в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“, край гр. Тутракан. През април 2021 г. 3 двойки оформиха своите гнезда върху платформата и успяха да отгледат 4 малки пеликанчета, които отлетяха в края на месец юли. Новосформираната колония на къдроглавия пеликан в ЗМ „Калимок-Бръшлен“  е поредна успешна стъпка в опазването на този величествен вид.

Към момента гнездовищата на къдроглавия пеликан в страната са три - езерото Сребърна, блатата на остров Персин в Природен парк „Персина“ и ЗМ „Калимок-Бръшлен“. Проследяването им хронологично във времето изглежда така: през 2016 г. за пръв път от 60 години насам бе сформирана нова гнездова колония на къдроглавия пеликан в България – в блатото Песчина, като дотогава единственото място, където видът се разможаваше успешно у нас, беше езерото Сребърна; през 2020 г. пеликаните успешно заеха и платформата в Мъртво блато, отново на остров Персин; през 2021 г. бе сформирана нова гнездова колония на вида в ЗМ „Калимок-Бръшлен“.


Дейностите по опазване на къдроглавия пеликан се извършват в рамките на проект „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма Life на ЕС.

Текст: ДПП „Персина“ и БДЗП

Снимки:ДПП „Персина“

 

Фестивал на къдроглавия пеликан,2021


Завръщането на къдроглавите – тема на първото издание на „Фестивал на къдроглавия пеликан“

 

Измина първият природозащитен фестивал посветен на къдроглавия пеликан организиран от Дирекция на Природен парк „Персина“. Събитието се проведе на 2 и 3 юли пред Посетителския център на парка с богата и интересна програма.


Фестивалът на къдроглавия пеликан се организира като информационно – образователно мероприятие с природозащитна тематика. Целта на събитието бе да засили вниманието на обществото към необходимостта от опазване на вида къдроглав пеликан и да популяризира завръщането на пеликаните, като гнездящ вид на територията на Природен парк „Персина“.  Swiss Replica WatchesПървото издание на фестивала протече с участието на Природните паркове на България, които направиха интересни информационни щандове и работилници за малки и големи. Посетителите имаха възможност да се запознаят с хората, работещи в дирекциите по места за опазването на  едни от най - красивите кътчета на българската природа.

  

На зелените полянки край река Дунав, където е разположен посетителския център на Природен парк „Персина“ се организираха игри по метода на „горската педагогика“, с помощта на обучени педагози от структурите на Изпълнителна агенция по горите, гости на Фестивала на къдроглавия пеликан. В игрите се включиха деца на различна възраст, които се впуснаха в занимания пресъздаващи условията на живот сред природата и начина на поведение на различни видове животни.


През вторият фестивален ден към събитието се включиха и природозащитните организации: Българска фондация биоразнообразие, Българското дружество за защита на птиците и WWF – България с интересни ателиета, образователни лекции, филми и презентации. Посетителите научиха за: местата на които гнездят къдроглавите пеликани в България; за Лагуната на Атанасовско езеро, за която ни разказаха гостите от Българска фондация биоразнообразие;  за рибите по река Дунав, с разказ от WWF – България; за природните забележителности на гр. Белене с филм направен от ученици по проект „Еразъм“ към СУ „Д. Дебелянов“ гр. Белене и много други.


Фестивалната програма бе обогатена от НЧ „Христо Ботев“ гр. Белене  и включваше изпълнения на Детски фолклорен ансамбъл „Димум“, редица млади музиканти и клуб по модерни танци „ДивнА“. В събитието взеха участие още местни информационно - образователни, културни и социални организации с интересни ателиета и уроци по модерни танци, всички преплитащи идеята за къдроглавите пеликани и необходимостта от опазване на тези гигантски рибоядни птици. Най - големите заплахи за вида в момента са човешкото безпокойство, бракониерските набези и пресушаването на влажните зони, характерно местообитание на къдроглавите пеликани.


Къдроглавият пеликан се завърна на територията на Природен парк „Персина“ след дълго отсъствие, като загнезди отново на остров Персин в Поддържан резерват „Персински блата“ през 2016 година. През настоящата 2021 година в двете колонии на острова гнездят и отглеждат своите малки рекорден брой птици - над 64. Мониторинга на вида продължава и е част от дейностите, които Дирекция на Природен парк „Персина“ изпълнява по проект „Животът на пеликана“ съвместно с Българското дружество за защита на птиците, като партньори.


Дирекция на Природен парк „Персина“ отправя специални благодарности към: ИАГ, ПП „Витоша“, ПП „Русенски лом“, ПП „Сините камъни“, ПП „Странджа“, ПП „Българка“, РДГ – Ловеч, НЧ „Христо Ботев“ – гр. Белене, ЦСРИ „Св. Винкенти“ гр. Белене, ЦОП – гр. Белене, БФБ, БДЗП, WWF- България, Проект „Еразъм“ към СУ „Димчо Дебелянов“ гр. Белене, всички млади изпълнители и доброволци взели участие във фестивала. Очакваме Ви отново догодина на второто издание на Фестивала на къдроглавия пеликан, с усмивки и отворени сърца, с любов към природата на България.


„Фестивал на къдроглавия пеликан“ се организира, като част от изпълнението на дейностите по проект „Животът на пеликана“ LIFE18/NAT/NL/000716, финансиран по програма LIFE на ЕС, с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

 Текст: ДПП „Персина“


Програма на фестивалаФестивал на къдроглавия пеликан
„Фестивал на Къдроглавия пеликан“

2 и 3 юли 2021 година, Посетителския център на ПП „Персина“

 Дирекция на природен парк „Персина“ организира първия по рода си природозащитен „Фестивал на къдроглавия пеликан“. Фестивалът ще се състои на 2 и 3 юли с целодневна програма. Предвижда се да бъдат отворени ателиета от различни организации, лекции на тема биоразнообразие и природозащита, филми, изложби, интерактивни занимания за деца и много други. Ще бъдат представени ръчно изработени сувенири и продукти от местни производители от региона. Пълната програма ще бъде публикувана на интернет страницата на парка www.persina.bg, в сектора „Новини“, както и по-точна информация за заниманията по ателиета.

Подкрепата за „ДПП „Персина“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. „Фестивала на къдроглавия пеликан“ е част от дейностите по проект „Животът на пеликана“(LIFE18/NAT/NL/000716), по програма LIFE на ЕС. 

Рекорден брой гнездящи къдроглави пеликани на остров Персин


Рекорден брой къдроглави пеликани загнездиха в блато Песчина


Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), снимка: Свилен Чешмеджиев - БДЗП

Рекорден брой къдроглави пеликани загнездиха върху двете наколни дървени платформи в блато Песчина, намиращо се на остров Персин в Поддържан резерват „Персински блата“. Това установиха по време на редовния мониторинг експертите от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дирекция на Природен парк „Персина“. Към 12 март броят на гнездящите двойки къдроглави пеликани в блато Песчина е 64, което е абсолютен рекорд, спрямо предходните години.


Гнездящи къдроглави пеликани на платформите разположени в блатото Песчина, Поддържан резерват "Персински блата", снимки: Свилен Чешмеджиев - БДЗП

През 2016 г. за първи път бе сформирана нова гнездова колония на вида в България. Тогава 7 двойки успешно бяха заели една от наколните дървени платформи в блато Песчина. През 2017 г. двойките бяха 4, през 2018 г. – 9, през 2019 г. – 24, а през 2020 г. – 22. Припомняме, че през миналата година 8 двойки къдроглави пеликани успешно отгледаха своите малки и на друга наколна дървена платформа, намираща се в Мъртво блато, което също е част от Поддържан резерват „Персински блата“.


Гнездящи къдроглави пеликани в блатото Песчина, снимки: Свилен Чешмеджиев - БДЗП

В момента къдроглавите пеликани мътят, като през първата половина на април очакваме да се излюпят и първите малки.

За да е изцяло ефективен мониторингът на пеликаните на остров Персин, експертите извършиха и заснемане на платформите с помощта на дрон. Това е иновативен метод, който се използва при мониторинг на гнездови колонии на вида предимно в Гърция (Преспанско езеро) и в района на делтата на река Дунав в Румъния, където експертите нямат пряка видимост към всички гнездящи двойки. Благодарение на кадрите, заснети с дрон, екипът успя да събере детайлна и точна информация за числеността на гнездящите къдроглави пеликани в блато Песчина. Следващите дни предстои да се извърши мониторинг и на Мъртво блато.

При заснемането с дрон е много важно птиците да не бъдат обезпокоени. Затова се извършва само от експерти по вида – на минимум 40 метра височина и за много кратък период от няколко секунди.

 Дейностите по опазване на къдроглавия пеликан се осъществяват в рамките на проект „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.

Текст: БДЗП и ДПП „Персина“

Снимки: Свилен Чешмеджиев - БДЗПЗапочна гнездовия сезон за къдроглавите пеликани в ПП "Персина"


Започна размножителният сезон

 за пеликаните в Природен парк „Персина“

 

За шеста поредна година успешно стартира гнездовия период за къдроглавите пеликани в Природен парк „Персина“. В началото на месец февруари, по време на редовния мониторинг на блатата на остров Персин, екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дирекция на Природен парк „Персина“ установи, че пеликаните вече са заели всичките наколни дървени платформи, изградени за тях: две в блато Песчина и една в Мъртво блато. Само седмица по-рано анонсирахме покриването на платформите с тръстика, което се хареса на пеликаните.

  

Към момента къдроглавите пеликани активно копулират и оформят своите гнезда. Екипът ни преброи близо 70 птици в двете гнездови колонии в Поддържан резерват „Персински блата“.

Следващите седмици и месеци ще продължим да следим ситуацията с гнездовите колонии, като се надяваме отново на един много успешен размножителен сезон.


Дейностите по опазване на къдроглавия пеликан се извършват в рамките на проект „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.

 Текст: БДЗП и ДПП „Персина“

Снимки: архив ДПП „Персина“/Веселин Коев

  В помощ на къдроглавите пеликани на остров Персин


През месец януари 2021 г. съвместен екип на експерти от Дирекция на природен парк „Персина“ и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) успя да извърши редица дейности, свързани с подобряване условията за гнездене на защитения къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) на територията на остров Персин.


През 2016 г. за пръв път от 60 години насам бе сформирана нова гнездова колония от къдроглави пеликани в България, на територията на природен парк „Персина“. До тогава единственото място, където птиците се разможаваха успешно у нас, бе езерото Сребърна. През 2020 г.  гнездовите колонии в природен парк „Персина“ са вече две, намират се в Поддържан резерват „Персински блата“ и отбелязаха изключително успешен гнездови сезон, като общо 30 двойки успяха да отгледат успешно 40 малки.


Грижата за гнездовите колонии не се изразява само с дейности по редовен мониторинг, но и в поддържане на наколните дървени платформи в добро състояние, така че да осигуряват сигурно и безопасно място, на което пеликаните да могат да отглеждат своите малки. И тази зима, преди началото на размножителния сезон, експерти от БДЗП и природен парк „Персина“, успяха да извършат оглед за техническото състояние на платформите за гнездене на пеликаните. Окосена е тръстика, с която те са покрити, което завърши подготовката за новия гнездови сезон.


Положителен е фактът, че през последните няколко седмици река Дунав покачва своето ниво. Това означава, че ще навлиза повече вода във влажната зона на остров Персин. Наличието на достатъчно количество вода в блатата на острова е от изключително значение за пеликана и другите гнездящи водолюбиви видове в района на природен парк „Персина“.

Дейностите по опазване на къдроглавия пеликан се извършват в рамките на проект „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма Life на ЕС и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.

Текст: БДЗП и ДПП „Персина“

               Снимки: архив БДЗП

   


<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Следваща страница >>